Knipsel.PNG

WERKWIJZE


Voor elk project gebeurt de opvolging op maat van de klant, waarbij rekening wordt gehouden met het individuele bouwbudget en de termijn waarover de werken worden gepland.

Het ontwerp dat op die manier ontstaat is uniek, aangepast aan de randvoorwaarden die eigen zijn aan elk project en afgestemd op de persoonlijke levenssfeer van onze klanten.

LG-SarahTheeuws-woningGeelTenAard-21.jpg

visie


Architectuur is beleving - de beleving van de ruimte rondom. Gezelligheid, openheid of veiligheid, het zijn maar een klein aantal van de gevoelens die de ruimte rondom je kan opwekken. In elk ontwerp trachten wij steeds de gedachten en de belevingswaarden van de klant te vertalen naar een persoonlijk concept.

Andere belangrijke kernbegrippen die een rol spelen in ons ontwerpproces zijn oriëntatie, omgeving, duurzaamheid, esthetiek en comfort. Het samenspel tussen deze factoren is eveneens essentieel in de beleving van de ruimte en bepaalt in belangrijke mate mee de kwaliteiten van de architectuur. We proberen constant op de hoogte te blijven van de meest recente ontwikkelingen en evoluties hieromtrent.

65456758_1778884535547671_4452139605562490880_o.jpg

verloop dossier???

ook interieur